Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Promotie Malte Borggrewe

Op woensdag 12 mei om 9.00 uur promoveert onderzoeker Malte Borggrewe aan de Rijks Universiteit Groningen. Onder begeleiding van zijn promotoren prof. Jon Laman en prof. Bart Eggen en copromotor dr. Susanne Kooistra, schreef Malte een proefschrift met de titel Exploring the VISTA of glial cells – Astrocytes and microglia from development to disease.

Aan de hand van 4 vragen vertelt Malte over zijn onderzoek dat plaats vond bij de afdeling Biomedische Wetenschappen van Cellen & Systemen en aansluit bij het onderzoeksprogramma van het MS Centrum Noord Nederland. Malte’s  onderzoek werd gesubsidieerd door de Stichting MS Research.

Kun je in ongeveer 100 simpele woorden vertellen waar je onderzoek over gaat?

In dit proefschrift wordt de functie van VISTA in het centraal zenuwstelsel (CZS) onderzocht met als doel om de therapeutische rol van VISTA in multiple sclerose (MS) te bepalen.
Microglia, de immuuncellen van het CZS, hebben diverse functies  zoals bescherming tegen indringers (bijv. bacteriën en virussen), ondersteuning van neuronen, en weefselherstel. VISTA speelt een rol in de modulatie van al deze verschillende functies. In MS zijn de microglia betrokken in de immuunrespons tegen myeline, maar ook in weefselherstel. VISTA reguleert de opname van myeline door microglia en de homeostase van microglia. Door modulatie van VISTA-signalering zou een mogelijke nieuwe strategie kunnen worden ontwikkeld om MS te behandelen.

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?

VISTA is een zogenaamd immuun checkpoint en de eigenschap van zo’n checkpoint is dat ze de immuun respons zowel kunnen versterken als beperken. Als we de rol van VISTA in het centrale zenuwstelsel begrijpen kunnen we met die kennis nieuwe strategieën ontwikkelen om MS beter te behandelen.

Waar ben je vooral trots op?

Ik ben dankbaar en trots dat ik de afgelopen jaren onderzoek kon  doen in een fantastisch team en dat door die goede samenwerking binnen dat team de kennis m.b.t. immuun checkpoints in de hersenen enorm is uitgebreid. Dit is van wetenschappelijk belang en hopelijk leidt het tot nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar MS geneesmiddelen.

Wat is je volgende carrière stap?

Ik ben op dit moment nog mijn carrièremogelijkheden aan het onderzoeken.

U kunt de promotie van Malte ‘bijwonen’ via www.rug.nl/digitalphd.