Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) is een samenwerking voor MS-onderzoek en patiëntenzorg tussen de afdelingen Neurologie, Biomedische Wetenschappen van Cellen en Systemen van het UMC Groningen, de afdelingen Neurologie van het Martini Ziekenhuis Groningen, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden. De regio Groningen/Noord-Drenthe en de regio Friesland van de MS Vereniging Nederland zijn nauw betrokken bij het MSCNN.

Het doel van MSCNN is de zorg voor patiënten met Multiple Sclerose (MS) verder te verbeteren door een nauwe samenwerking tussen de drie deelnemende ziekenhuizen. Daarnaast is de expertise op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS gebundeld. De nadruk bij onderzoek van het MS Centrum Noord Nederland ligt op twee thema’s: de oorzaken en herstelmogelijkheden van de isolatielaag rond de zenuwen (myeline) en (de behandeling van) de latere progressieve fase van MS.