Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Fysiotherapie kan ingezet worden om MS gerelateerde klachten te beïnvloeden en om handvatten aan te reiken om met die klachten te leren omgaan. De behandeling vindt in principe plaats bij de fysiotherapiepraktijk. Indien dit niet mogelijk is kan de fysiotherapeut ook aan huis komen.

De bij het netwerk aangesloten fysiotherapeuten zijn werkzaam in over de regio verdeelde eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Indien nodig, kan de behandeling ook plaatsvinden in het revalidatiecentrum (locatie Beatrixoord) als onderdeel van een uitgebreider, multidisciplinair revalidatieprogramma. Op de kaart is te zien welke therapeuten er bij het netwerk zijn aangesloten.

Klachten die kunnen voorkomen bij MS zijn onder andere evenwichtsproblemen, verminderde spierkracht, stijfheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, gevoelsstoornissen en verlies van uithoudingsvermogen. Hierdoor kunnen allerlei vaardigheden moeizamer worden, zoals het opstaan uit een (lage) stoel, staan, lopen, fietsen en het uitvoeren van algemene dagelijkse taken. Eventuele problemen in sociale en maatschappelijke participatie (zoals hobby’s en werk) kunnen hier mee samenhangen.

Fysiotherapie kan u helpen door het geven en doornemen van gerichte oefeningen, voorlichting en advies. Ook kunnen er hulpmiddelen uitgeprobeerd worden.

Binnen het opbouwen of behouden van fysieke mogelijkheden wordt rekening gehouden met wat iemand doet en wat iemand aankan. In tegenstelling tot wat vroeger werd geadviseerd,  blijkt uit onderzoek dat lichamelijke activiteit een gunstige manier is om MS gerelateerde symptomen te beheersen en mogelijk te verminderen. Ook blijkt dat beweging helpt om de zelfstandigheid te behouden, gezonder te blijven, actiever te blijven en soms ook vermoeidheid te verminderen. Dit heeft gezamenlijk als doel om de kwaliteit van leven te behouden en indien mogelijk te verbeteren.