Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Het zorgtraject Multiple Sclerose beschrijft het proces dat de patiënt (en naasten) met Multiple Sclerose en mogelijke MS binnen de drie ziekenhuizen doorloopt. Er zijn in dit zorgtraject afspraken gemaakt over  verwijzing, diagnostiek, behandeling, coördinatie, logistiek, voorlichting, begeleiding en follow up van mensen met MS.