Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Het MS netwerk Groningen is ontstaan vanuit het MS Centrum Noord Nederland om de multidisciplinaire zorg aan MS-patiënten te optimaliseren in en rondom de provincie Groningen. Het streven van MS netwerk Groningen is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan MS patiënten. Door eerste- en tweedelijns zorgverleners  (fysiotherapeuten,  MS-verpleegkundigen, revalidatieartsen, ergotherapeuten, logopedisten en neurologen) rondom de MS-patient met elkaar te  verbinden worden passsende afspraken gerealiseerd. Vanuit het MS netwerk worden 2 keer per jaar scholingsavonden georganiseerd voor kennisoverdracht op het gebied van MS en ter verbetering van de onderlinge samenwerking voor alle deelnemers van het netwerk.