Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Help mee!

Wat geweldig dat u wilt helpen de oplossing voor multiple sclerose dichterbij te brengen.

Namens de Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Ik help mee en geef:

Anders:

Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Uw financiële bijdrage kunt u ook overmaken op: rekeningnummer NL98ABNA0448032678 (BIC: ABNANL2A), t.n.v. Steunfonds MS Centrum.
De Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het geeft financiële ondersteuning aan onderzoeksprojecten en activiteiten van het MS Centrum Noord Nederland. Grote en kleine giften zijn zeer welkom én onbelast. Ook de opbrengst van acties zoals een concert, een sportevenement of een veiling kan het onderzoek verder helpen.

Wist u dat het mogelijk is om hersendonor te worden?

Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek is niet alleen geld nodig, maar ook hersenweefsel om MS te bestuderen. De Nederlandse Hersenbank heeft een donorregistratieprogramma, waarbij na overlijden de hersenen worden uitgenomen om gebruikt te worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Alle informatie over hersendonatie vindt u op de site van de Nederlandse Hersenbank.

Stichting steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Bestuur

Mevr. K. M. (Katalin) Horvath voorzitter, Mevr. A.W. (Annalies) Koelstra secretaris, Dhr. W.A. (Nout) Verbeek penningmeester, Mevr. P.C. (Paulien) Bats lid, Dhr B.G.J. (Bart) Käller lid

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting heeft op 10 september 2013 een beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de ontstaansgeschiedenis van de stichting, een overzicht van de verworven en bestede middelen, de criteria voor toekenning van subsidies, de wijze waarop nieuwe middelen zullen worden verworven en de eisen die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Activiteiten van de stichting

Een verslag van de activiteiten van de stichting tot 10 september 2013 is terug te vinden in punt 1 van het beleidsplan.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting tot 10 september 2013 is terug te vinden in punt 2 van het beleidsplan.

Naam en contactgegevens

Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland
Nolenslaan 32
9722 NN Groningen
Telefoon: 050-5254588

Registratienummers

RSIN: 815709043
Kvk-nummer: 02088604
SBI-code:  94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)