Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Het doel van de MS polikliniek is om mensen met MS optimaal te begeleiden en te behandelen.
De drie ziekenhuizen, UMCG, Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), vormen gezamenlijk het MS Centrum Noord Nederland. De behandeling van MS is in deze drie ziekenhuizen gelijk, omdat de neurologen en verpleegkundig consulenten met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben de neurologen van het MS Centrum regelmatig via een videoverbinding overleg met neurologen in  ziekenhuizen in de regio.

Polikliniek Neurologie

De behandeling en begeleiding op de polikliniek Neurologie in OZG, UMCG en Martini Ziekenhuis wordt verzorgd door een vaste neuroloog, een neuroloog in opleiding (alleen UMCG) en een MS-verpleegkundige.

Controles vinden meestal tweemaal per jaar plaats met daarnaast nog de mogelijkheid tot telefonische contacten. Tijdens controlebezoeken bespreken we vragen en problemen, zoals medicijnen en klachten. Soms is extra onderzoek nodig, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een MRI scan of een bezoek aan een andere hulpverlener. Voorbeelden hiervan zijn: de revalidatie arts, de oogarts, de uroloog, de fysiotherapeut, de ergotherapeut of maatschappelijk werk.

Een uitgebreide lijst met paramedische hulpverleners in de regio vindt u hier.

Second opinion

Het is mogelijk om een second opinion aan te vragen. Dit kan op doorverwijzing van uw neuroloog. Een second opinion kan gewenst zijn ter bevestiging van de diagnose of bij beslissingen over het behandelplan. Meestal is het niet noodzakelijk om onderzoek dat al is gedaan over te doen. In principe gaat u na de beoordeling terug naar uw neuroloog voor verdere behandeling. Niet iedere zorgverzekering vergoed de aanvraag van een second opinion en daarom is het belangrijk dat u hierover vooraf contact opneemt met uw zorgverzekeraar.