Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Ergotherapie kan u helpen om dagelijkse activiteiten die niet meer lukken door de gevolgen van de MS toch weer (deels) uit te voeren. Dat de dagelijkse dingen minder goed gaan, kan komen door een probleem bij bewegen, door vermoeidheid of door cognitieve klachten (bijvoorbeeld geheugen, overzicht houden en plannen)

Ergotherapie kan plaatsvinden bij een praktijk bij u in de buurt. Meestal komt de ergotherapeut bij u thuis om te oefenen en/of samen aanpassingen/hulpmiddelen te realiseren. Als het nodig is, kan behandeling ook plaatsvinden in het revalidatiecentrum als onderdeel van een uitgebreider, multidisciplinair revalidatieprogramma. Op de kaart is te zien welke therapeuten bij het netwerk zijn aangesloten.

De behandeling richt zich op wat u wilt of kunt leren op uw eigen manier in verschillende situaties thuis, in uw omgeving op het werk. Aandachtsgebieden zijn:

  • Dagelijkse activiteiten:

Het zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, computer werkzaamheden, werk of vrijetijdsbesteding.

Hierbij kunnen o.a. onderstaande punten een rol spelen.

  • Cognitie (denkvermogen),
  • motoriek (bewegen/houding) of
  • vermoeidheid
  • Arm- en handfunctie:

De ergotherapeut brengt de arm-, handfunctie in kaart en geeft praktisch advies met betrekking tot het inzetten van de handen bij dagelijkse activiteiten en geeft zo nodig oefeningen voor het onderhouden van mobiliteit en kracht.

  • Hulpmiddelen en voorzieningen:

De ergotherapeut geeft advies en begeleidt bij het aanvragen van rolstoelen, hulpmiddelen en (woning)aanpassingen. Ook kunnen we in de therapie hulpmiddelen en aanpassingen uitproberen.

  • Vermoeidheid/energiebalans:

De ergotherapeut geeft adviezen voor het leren omgaan met vermoeidheid en beperkte belastbaarheid als gevolg van MS om een betere energiebalans te krijgen.

  • Cognitie:

Als u vergeetachtiger wordt, moeite heeft met concentreren, meer tijd nodig heeft om na te denken kunt u door cognitieve training leren omgaan met deze klachten.