Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Het MS centrum Noord Nederland kan zijn doelen niet bereiken zonder samenwerking met anderen. Zo werken we vanaf het ontstaan van het centrum samen met de Stichting MS Research voor fondsenwerving en financiering van ons onderzoek. De eerste subsidie van Stichting MS Research in Groningen werd al 35 jaar geleden toegekend aan prof Dick Hoekstra. Recent is daar ook de samenwerking met de Stichting MoveS  bijgekomen. Een gift van de Vriendenloterij heeft de MSiPS biobank  mogelijk gemaakt.