Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

We benaderen andere professionals met verzoeken tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor het werven van patiënten voor medicatietrials en onderzoeken naar het ziektemechanisme.