Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Hoe wordt de diagnose MS gesteld?

MS kan zich openbaren met veel verschillende klachten. Er is voor het stellen van de diagnose MS geen eenvoudige test. De diagnose mag dan ook pas worden gesteld als andere ziekten zijn uitgesloten. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klachten en het lichamelijk onderzoek samen met één of meer MRI scans van de hersenen en af en toe ook van het ruggenmerg. Soms is er een ruggenprik  nodig of andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een oogonderzoek. Het is voor de diagnose nodig dat er op meerdere plekken in de hersenen afwijkingen worden gezien die typisch zijn voor MS.

De regels voor het stellen van de diagnose MS worden regelmatig herzien en verbeterd. Er wordt dan op basis van wetenschappelijk onderzoek door een internationale groep MS neurologen samen besloten wat de beste criteria zijn waarbij je de diagnose mag stellen.

Wat zie je bij MS op een MRI-scan?

Op een MRI scan kan je ontstekingsplekken en littekenweefsel, zogenaamde laesies, zien die door MS worden veroorzaakt. Soms wordt er contrastvloeistof in een bloedvat ingespoten voor een MRI scan, waarmee plekken die nog maar kort ontstoken zijn beter zichtbaar worden.

Is een ruggenprik nodig om de diagnose MS zeker te weten?

Bij een ruggenprik wordt een klein beetje hersenvocht afgenomen door een prik onderin de rug. Bij onderzoek in het laboratorium kunnen in dit hersenvocht afwijkingen worden aangetoond die duiden op MS. Een ruggenprik is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als er meerdere aanvallen zijn geweest die al duidelijk wijzen op MS en er op de MRI voldoende laesies te zien zijn die typisch zijn voor MS. Bij twijfel, of als er geen sprake is van aanvallen maar van langzame achteruitgang, is er een ruggenprik nodig.