Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Huisartsen of collega-specialisten kunnen contact opnemen met het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) met vragen over het stellen van de diagnose en de behandeling van patiënten met MS. Vragen over het starten of wijzigen van medicatie kunnen ook gesteld worden. Verwijzing naar de neuroloog van het MS centrum  kan plaats vinden op verzoek van de neuroloog of op verzoek van de patiënt (via de huisarts en bij voorkeur ook neuroloog). We ontvangen graag relevante informatie, brieven, MRI-scans en labuitslagen. Het is niet de bedoeling dat de patiënten vervolgens bij het MS Centrum onder controle blijven. We streven er naar patiënten na het consult en/of onderzoek terug te verwijzen naar het ziekenhuis en de behandelaar in de eigen regio.

Voor vragen op het gebied van revalidatie kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat van de neurorevalidatie UMCG-Beatrixoord (050-3617843) of secretariaat revalidatie Martini Ziekenhuis (050-5245885).