Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

De Nederlandse Hersenbank

De Nederlandse Hersenbank

U bent vast bekend met het Nationaal Donorregister voor orgaandonatie. Maar wist u dat u ook hersendonor kan zijn? Hiervoor kunt u zich registreren bij de Nederlandse Hersenbank (NHB).

De NHB neemt hersenweefsel uit van mensen die geregistreerd staan als hersendonor, na het overlijden van de donor. Het hersenweefsel wordt opgeslagen en uitgebreid gekarakteriseerd. Dit houdt in dat de NHB de medische informatie van de hersendonoren opvraagt (hiervoor geeft de donor toestemming bij registratie bij de NHB) en samenvat, en dat een neuropatholoog het hersenweefsel microscopisch bekijkt. Het hersenweefsel wordt vervolgens, samen met die medische en neuropathologische informatie, geanonimiseerd uitgegeven aan onderzoekers over de hele wereld. Ook onderzoekers in het MS Centrum Noord Nederland werken al jarenlang met de NHB samen.

Onderzoek met humaan hersenweefsel is een van de meest effectieve methoden om ziekteprocessen te bestuderen en te begrijpen. Een beter begrip van wat er misgaat bij hersenziekten is noodzakelijk voor mogelijke preventie of behandeling van neurologische en psychiatrische hersenaandoeningen. Een belangrijk onderdeel van onderzoek aan hersenziekten is de vergelijking met gezond hersenweefsel, om vast te kunnen stellen wat er veranderd is door de ziekte. Daarom is het van groot belang dat hersenweefsel van zowel mensen mét als zónder een ziekte beschikbaar is voor onderzoek. Zowel gezonde mensen, als mensen met een neurologisch of psychiatrisch ziektebeeld kunnen zich daarom registreren bij de NHB.

Binnen de NHB bestaat een apart programma dat zich specifiek focust op de ziekte multiple sclerose (MS), de Nederlandse Hersenbank voor MS (NHB-MS). Dit programma is een samenwerking tussen de NHB en onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut, en is mogelijk dankzij steun van de Stichting MS Research. De samenwerking houdt o.a. in dat onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut de MS-ontstekingen (laesies) in het gedoneerde hersenweefsel van mensen met MS in kaart brengen. Daarnaast adviseren ze de onderzoekers die bij de NHB hersenweefsel van donoren met MS aanvragen. Zo zorgen ze ervoor dat iedere MS-onderzoeker het hersenweefsel ontvangt dat het meest geschikt is voor zijn of haar onderzoeksproject.

Men kan zowel geregistreerd staan als orgaandonor én als hersendonor. Als u orgaandonor bent, betekent dit niet automatisch dat u ook uw hersenen doneert. Daarvoor moet u zich apart registreren bij de NHB. Wanneer bij het overlijden van een donor blijkt dat deze in aanmerking komt voor orgaandonatie, dan trekt de NHB zich terug. Met het doneren van een orgaan wordt immers direct een leven gered. Wanneer orgaandonatie niet mogelijk is, kan de hersendonatie doorgaan. Aansluitend aan de hersendonatie kunnen dan eventueel nog wél weefsel (huid, hoornvlies, hartkleppen etc.) gedoneerd worden.

Wilt u meer weten over de NHB? Bekijk dan de website www.hersenbank.nl. U kunt via de website ook een informatiepakket met registratieformulier aanvragen. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u de NHB ook mailen op info@hersenbank.nl of bellen op 020 566 5499 (spreekuur ma. t/m vrij. 9.30 – 11.30 uur, buiten het spreekuur kunt u een voicemailbericht inspreken).