Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Fampyra en het MSCNN

Met ingang van 1 september 2019 zit het geneesmiddel Fampyra (fampidrine) weer in het basispakket voor MS-patiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Fampyra het loopvermogen bij deze groep patiënten verbetert. Dat is goed nieuws, maar patiënten krijgen het middel alleen vergoed als het bij hen werkt. Dit wordt bepaald in een proefbehandeling als een patiënt start met Fampyra en deze test moet elk jaar worden herhaald.

Fampyra geneest MS niet, maar verbetert alleen het loopvermogen bij een deel van deze patiënten. De MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft daarom een ‘proefbehandelstrategie’ gemaakt, waarmee kan worden bepaald of het gebruik van Fampyra een positief effect heeft op het loopvermogen van de patiënt.

Alle voorwaarden en uitleg over de proefstrategie staan duidelijk beschreven op de website van het Zorginstituut Nederland.

Deze verplichte proefbehandelstrategie wordt ook gehanteerd door de neurologen die zijn aangesloten bij het MS Centrum Noord Nederland. In het kort komt het erop neer dat een Fampyra gebruiker 2 keer een looptest moet doen, zonder en met Fampyra. De uitkomst van de tweede looptest moet dan 20% beter zijn dan de eerste om voor vergoeding in aanmerking te blijven komen.

Alle Fampyra gebruikers zullen dus 2 looptesten moeten komen doen. Dat kan niet allemaal tegelijk. Daarom zullen de MS-verpleegkundigen deze looptesten verspreid over het komende jaar gaan inplannen.