Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Fleur en Jesse zitten met een aantal vragen

Uw stem telt! Hoe ziet u zorg?

Uit het promotieonderzoek van Fleur van der Feen kwam naar voren dat mensen met MS vaak en veel visuele klachten ervaren. Omdat deze klachten grote impact hebben op het dagelijks leven, is het belangrijk dat er passende en toegankelijke revalidatiezorg beschikbaar is. Het doel van aankomend vervolgonderzoek van Fleur van der Feen is daarom om een specifiek revalidatieprogramma te ontwikkelen voor mensen met MS met visuele klachten. Maar wat is goed passende en toegankelijke revalidatiezorg voor mensen met MS eigenlijk?

De eerste stappen

In deze cruciale eerste stap zoeken Jesse Grooten en Fleur van der Feen (onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen) daarom uit wat de wensen, behoeften en eisen van mensen met MS in een revalidatietraject nou eigenlijk zijn. Dit weten zij immers zelf het best. Het gaat in deze eerste stap van onderzoek dus niet alleen om revalidatie voor visuele klachten, maar over revalidatie in het algemeen.

De onderzoekers hebben een vragenlijst samengesteld om die wensen en eisen systematisch in kaart te brengen. De door u gegeven antwoorden gebruiken ze om te kijken hoe revalidatiezorg ingericht moet worden, zodat het toegankelijk en laagdrempelig wordt voor íedereen met MS.
De gegevens kunnen gebruikt worden om nieuwe revalidatie te ontwikkelen (voor visuele klachten, of voor andere klachten) of om bestaande revalidatieprogramma’s aan te passen en nog beter te laten aansluiten bij wat voor mensen met MS nodig is.

Laat uw stem horen!
De onderzoekers zijn op zoek naar zoveel mogelijk mensen met MS die hun stem willen laten horen en willen bijdragen aan passende en toegankelijke revalidatiezorg voor iedereen met MS. Dit kan heel gemakkelijk en duurt ongeveer 25 minuten.

Hierbij een link naar de vragenlijst of scan de QR code