Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

In memoriam Rogier Hintzen

Op woensdag 15 mei 2019 kwam, na afloop van de MS-patiëntendagen in Groningen, het droevige bericht dat prof dr Rogier Hintzen op slechts 56-jarige leeftijd was overleden na een kortstondige ziekte. Het overlijden van Rogier Hintzen heeft veel indruk gemaakt op de Nederlandse MS-onderzoekers die de volgende dag bijeenkwamen voor de MS- onderzoeksdagen. Velen van ons kenden Rogier al jaren, als een gedreven onderzoeker, als geboren samenwerker en als een vriend.

Rogier was na zijn promotie onderzoek en zijn opleiding tot neuroloog de oprichter van het MS-centrum in Rotterdam: ErasMS. Hij heeft door het zoeken van de samenwerking het centrum van de grond af opgebouwd tot wat het nu is: het nationale kenniscentrum voor kinder MS en voor patiënten met Neuromyelitis Optica (NMO). Met een internationale naam op het gebied van genetisch en immunologisch onderzoek naar MS. Rogier was een van de zeldzame mensen die zowel als immunoloog op hoog nivo onderzoek deed alsook als neuroloog mensen met MS behandelde. Hij was daarmee als onmisbare schakel tussen onderzoek en patiëntenzorg een voorbeeld voor velen.

Wij zullen Rogier enorm missen, maar zullen het onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS mede in zijn naam voortzetten. Wij wensen zijn gezin, familie, vrienden en collega’s veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het MS Centrum Noord Nederland,

Jan Meilof, coordinator Zorg

Wia Baron, coordinator Onderzoek