Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

MSCNN congres

Het MSCNN congres vindt NIET in 2020 plaats zoals eerder vermeld op onze website, maar begin 2021.
Meer info volgt zo spoedig mogelijk.