Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

MSCNN ontvangt subsidie voor twee meerjarige onderzoeksprojecten

MSCNN ontvangt subsidie voor twee meerjarige onderzoeksprojecten 

De Stichting MS Research heeft 2 onderzoeks subsidies van elk bijna 300.000 euro toegekend aan het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN). Bij multiple sclerose (MS) raakt de isolerende laag rond de uitlopers van zenuwcellen beschadigd, met zenuwuitval tot gevolg. Centraal in het onderzoek van het MSCNN is de zoektocht naar een oplossing voor (verbeterd) herstel van de myeline. Een beter herstel van myeline zal leiden tot minder klachten en meer kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Dr. Wia Baron heeft in eerder onderzoek aangetoond dat het samenklonteren van het eiwit fibronectine het herstel van myeline in de weg staat. Door deze subsidie kan ze onderzoek doen naar de rol van het eiwit HSP90β in het voorkomen en opruimen van deze fibronectine klonten, waardoor myeline herstel kan plaatsvinden.

Een onderzoeksvoorstel van Prof. Bart Eggen en Dr. Susanne Kooistra werd ook gehonoreerd. Zij zoeken naar antwoorden op de volgende vragen: Waarom en waar in de hersenen ontstaan nieuwe beschadigde gebieden? en Wat is de reden dat de myeline laag soms wel en soms niet in die beschadigde gebieden herstelt?

Het onderzoek beschreven in beide onderzoeksvoorstellen kan leiden tot het identificeren van nieuwe aanknopingspunten voor betere behandelingsmogelijkheden van (progressieve) MS.

Meer informatie over MS en het MS-onderzoek vindt u op de website van het MS Centrum Noord Nederland.