Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Multiple sclerose en het medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werkers Ilse van der Monde en Jannet Waijer zijn werkzaam voor de patiënten en hun omgeving op de afdelingen Neurologie en Neurochirurgie in het UMCG. Na de diagnose MS kan er op indicatie een gesprek met het medisch maatschappelijk werk plaats vinden. Soms blijft het bij één afspraak, maar vaak volgen er na de eerste afspraak nog een aantal vervolgafspraken.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: onzekerheid, verandering van het toekomstperspectief, invloed van de ziekte op de naasten, werk of andere dagelijkse bezigheden, een kinderwens, acceptatie, ondersteuning bij communicatieproblemen en alle andere onderwerpen die van belang zijn. Praktische en emotionele problemen in het dagelijkse leven kunnen na een schub of verslechtering weer opnieuw aandacht vragen.

Het medisch maatschappelijk werk is een aanspreekpunt zolang patiënten onder behandeling van het ziekenhuis staan.
Het doel van de ondersteuning is altijd dat de persoon in kwestie zoveel mogelijk de zelfredzaamheid behoudt.

Ilse en Jannet hebben elk hun eigen patiënten. De intentie is dat dezelfde medisch maatschappelijk werker betrokken blijft, zolang de behandeling in het ziekenhuis duurt. Ook staan ze in nauw contact met de neuroloog en de MS-verpleegkundige ten behoeve van de patiënt.

Kortom, het medisch maatschappelijk werk begeleidt en adviseert u en uw naasten waar nodig.