Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Nieuwe programmasubsidie voor MS Centrum Noord Nederland

Het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) ontving in februari 800.000 euro om het onderzoek naar de ziekte multiple sclerose voort te zetten. Speerpunt in het MSCNN-onderzoek is het onderzoek naar myeline in de breedst mogelijk zin. Myeline, de isolatielaag rondom de zenuwvezels, raakt beschadigd bij mensen met MS en dat leidt tot MS-specifieke symptomen en uiteindelijk tot een geleidelijke achteruitgang. Het 4-jarig onderzoeksprogramma getiteld ‘Wat gaat er mis tijdens de ontwikkeling van MS-laesies?’ richt zich op het ontrafelen van het aandeel van bepaalde hersencellen op het proces van myeline afbraak en herstel. Een internationale auditcommissie, aangevuld met ervaringsdeskundigen, beoordeelde het Groningse myeline onderzoek als excellent en innovatief.

Wij danken Stichting MS Research en hun donateurs voor deze structurele programmasubsidie aan ons MS centrum en hopen met deze bijdrage nogmaals te bevestigen: ‘Er gaat niks boven het myeline onderzoek in Groningen’.