Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Open deur

“Maak eens een praatje met de kassière of spuug eens een dag niet naar de buschauffeur”. Grote ideële campagnes maken graag gebruik van leuzen die op het eerste gezicht lachwekkend overkomen en slechts een open deur lijken in te trappen. Bovenstaande aansporingen komen bijvoorbeeld uit een spotje van de DOESLIEF campagne waarmee getracht wordt om mensen wat aardiger met elkaar om te laten gaan.

“Sta op tegen kanker”, “Geef reumapatiënten niet levenslang” en “Kiss Goodbye to MS” zijn andere voorbeelden van onbetwistbare campagne-leuzen die gebruikt worden om mensen ertoe te brengen onderzoek naar deze rotziektes financieel te ondersteunen. Natuurlijk zal ieder weldenkend mens deze aansporingen als volkomen vanzelfsprekend onderschrijven (maar uiteindelijk zijn eigen reden hebben om ook daadwerkelijk geld over te maken).

Maar dan de campagne-leus “Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen”. Ook een voorbeeld van een vanzelfsprekende open deur of is een kanttekening bij deze leus op zijn plaats? De Anti-Dierproeven Coalitie probeert met deze leus niet alleen duidelijk te maken dat dieren levende wezens zijn die recht hebben op een leven zonder pijn en angst, maar vooral dat wetenschappers proefdieren niet als gebruiksvoorwerpen moeten zien. Voor buitenstaanders is het goed om te weten dat het uitvoeren van dierproeven aan zeer strenge regelgeving is gebonden. Elk voorgesteld proefdierexperiment wordt vooraf getoetst door onafhankelijke commissies waarin de zogenaamde 3 V’s, vervanging (keuze voor andere diervrije experimentele opzet), verfijning (optimalisering gebruik en welzijn proefdieren) en vermindering (gebruik minimaal aantal proefdieren) elke keer centraal staan. Zo gaat dat ook bij het dierexperimenteel onderzoek binnen het MSCNN, waar serieus gekeken wordt of er misschien alternatieven zijn voor het gebruik van dieren: de oprichting van de MSiPS Biobank is daar een heel mooi voorbeeld van.
Slechts voor mensen die (elk) dierenleed gelijkstellen aan menselijk leed, is het gebruik van proefdieren onacceptabel. Patiënten, die lijden aan rotziektes zoals MS, en al hun dierbaren, zullen daar een genuanceerdere kijk op hebben. Echt inzicht in de ziekteprocessen bij MS, waar sprake is van een zeer complexe verstoorde interactie tussen het afweersysteem en het zenuwstelsel, kan helaas nu nog slechts verkregen worden met behulp van proefdieren. Alleen met hun hulp kunnen nieuwe therapeutische benaderingen onderzocht en veilig getoetst worden.

Daarom is onze leus (buiten altijd aardig zijn voor een ander): Help MS de wereld uit met behulp van zo weinig mogelijk proefdieren en houd de deur wijd open voor alternatieven!