Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Oratie Bart Eggen

Vrijdag 7 oktober is in de aula van het Academiegebouw de oratie van Bart Eggen met als titel: Microglia, de duizendpoten van het brein.

Bart Eggen (Heerlen, 1965) volgde zijn opleiding tot medisch bioloog aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 1995 en na zijn promotie vertrok Bart voor 4 jaar naar New York. Daar werkte hij bij het Howard Hughes Medical Institute en de Rockefeller University aan de karakterisering van transcriptie factoren die gen activiteit in hersenweefsel reguleren.
In 2000 verhuisde Bart terug naar Nederland, waar hij van 2001 tot 2010 werkte op de afdeling Ontwikkelingsgenetica van de RUG. Zijn onderzoeksveld: de epigenetische regulatie van de embryonale stamcel.
In 2010 kwam hij de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG versterken. Daar is zijn onderzoek gericht op de (epi) genetische regulatie van glia cel functies, en in het bijzonder die van microglia. Deze interessante cel – ook wel de immuuncel van het brein genoemd – speelt een belangrijke rol tijdens veroudering en bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals multiple sclerose en de ziekte van Alzheimer.