Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Outside the box

Eind juni schonk MoveS een bedrag van 1 miljoen euro aan de 4 landelijke MS onderzoekscentra. MoveS is een  stichting die als doel heeft fondsen en sponsorgelden bijeen te brengen ten behoeve van de financiering van MS onderzoeksprojecten. Zij doen dit door het organiseren en faciliteren van grote en kleine sportieve uitdagingen, waarbij geld wordt ingezameld via donaties van gulle sponsoren die daarmee de fysieke prestatie van individuele deelnemers ondersteunen en belonen. Op onze website wordt regelmatig verslag gedaan van de activiteiten van MoveS en onze provinciegenoot Grunn MoveS. Het fenomenale bedrag van 1 miljoen euro is door MoveS voor een belangrijk deel opgehaald via hun jaarlijkse evenement “Klimmen tegen MS”. Vóór “corona” vond dat plaats in Frankrijk waar de Mont Ventoux moest worden beklommen, de afgelopen 2 jaar noodzakelijkerwijs in een alternatieve vorm op de binnenlandse VAM-berg of thuis op de hometrainer.  Het MS Centrum Noord Nederland kreeg de cheque van een kwart miljoen uitgereikt op een passende symbolische locatie, boven op de top van een stedelijke berg, het dakterras van het Groningse Forum gebouw. Geweldig nieuws natuurlijk dat vanzelfsprekend leidt naar de vraag hoe het MS Centrum Noord Nederland deze 250.000 euro wil gaan besteden.

Subsidies en financiering voor wetenschappelijk onderzoek worden normaliter verstrekt na het indienen van een onderzoeksvoorstel en beoordeling van dat voorstel door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Om het risico op mislukking van het voorgestelde onderzoeksproject te verminderen, wordt vaak gevraagd naar de resultaten van eerste test experimenten in een korte voorafgaande pilot studie. Over het algemeen borduren nieuwe ideeën voor onderzoeksprojecten voort op de resultaten van voorgaande projecten gecombineerd met nieuwe ontwikkelingen of technieken en inzichten van onderzoek elders.

In het begin van deze eeuw begon o.a. Steve Jobs van Apple met het opzetten van, inmiddels legendarische, brainstorm sessies met zijn jonge medewerkers waarbij hij eiste dat zij volledig vrij en “wild”, geheel buiten alle gangbare kaders oplossingen verzonnen voor allerlei fictieve en reëele  problemen. Geen enkel idee was gek! Die aanpak bleek uitzonderlijk vruchtbaar en heeft geleid tot onwaarschijnlijke innovaties, zoals bijvoorbeeld het scrollen, swipen, pinchen en screenrotation, die voor een zeer belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor het niet meer weg te denken populaire gebruik van de smartphone in het dagelijkse leven van bijna iedereen. Sindsdien behoren outside the box workshops tot de standaardactiviteiten in trainings-, opfris- en managementcursussen van vele grote bedrijven en overheidsinstellingen.

Ook het jaarlijkse congres van Stichting MS Research organiseert outside the box sessies waarbij de deelnemende jonge onderzoekers, vaak met een diverse expertise en achtergrond,  gevraagd worden om samen tot nieuwe onverwachte MS onderzoeksideeën en -benaderingen te komen. Het beste idee wordt door het congres beloond met daadwerkelijke financiële ondersteuning.

Het is niet meer dan logisch dat jonge promovendi, vanuit de enorme ervaring en kennis die ze onherroepelijk opbouwen tijdens de 4 lange jaren dat ze werken aan het door hun begeleiders bedachte onderzoeksproject, geheel eigen inzichten en creatieve, originele ideeën ontwikkelen. Vaak worden zij daarover gepolst bij het verdedigen van hun proefschrift tijdens de promotieplechtigheid, meestal in de vorm van de vraag: “Stel dat je een flinke zak met geld tot je beschikking hebt, aan welk origineel onderzoeksidee zou je dat dan willen besteden (en dan uiteraard niet aan de voorspelbare losse eindjes van je net afgesloten promotie-onderzoek) ? ”.

Het is zeer verheugend om te lezen dat de Stichting MoveS, nu bij het daadwerkelijk ter beschikking stellen van zo’n flinke zak geld, zeer positief staat tegenover de vrije besteding daarvan door de MS onderzoekscentra met name aan nieuwe, onorthodoxe, “frisse”, outside the box onderzoeksideeën van onderzoekers, zoals af te leiden valt uit hun persbericht: “…Zou het geven van meer vrijheid aan de MS-centra niet heel inspirerend kunnen werken? Wij geloven in de intrinsieke motivatie van onderzoekers om een bijdrage te leveren aan een MS-vrije wereld en wij vertrouwen erop dat zij goed omgaan met het geld waar al die deelnemers zich zo hard voor hebben ingezet.”

Uiteraard zullen de MS onderzoekscentra dit in hen gestelde vertrouwen niet willen beschadigen en de Mont Ventoux klimmers, hun sponsoren en, indirect, alle MS-patiënten niet willen teleurstellen. En natuurlijk zullen ook de nieuwe onorthodoxe ideeën vooraf beoordeeld worden op hun haalbaarheid en relevantie door de ervaren senior onderzoekers binnen de MS onderzoekscentra.

Ik ben enorm benieuwd hoe de invulling er bij het MS Centrum Noord Nederland uit zal gaan zien, maar ik hoop dat de gesubsidieerde outside the box benadering in de nieuwe onderzoeksprojecten tot onverwachte nieuwe inzichten leidt en een verrassende innovatieve kijk op MS.