Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Promotie Chairi Misrielal

Woensdag 23 november om 11.00 uur promoveert onze collega Chairi Misrielal.
Waar heeft ze de afgelopen 4 jaar aan gewerkt en wat heeft het haar gebracht?
Aan de hand van 5 vragen kom je er meer over te weten.

Wat is de titel van je proefschrift?
Evaluating autophagy in the CNS – Implications for multiple sclerosis.
En in goed Nederlands is dat: Evaluatie van het autofagie proces in het centraal zenuw stelsel en de gevolgen hiervan bij de ziekte multiple sclerosis.

Kun je in ongeveer 100 simpele woorden vertellen waar je onderzoek over gaat?
Multiple sclerose (MS) is een complexe auto-immuun ziekte, waarbij de gevolgen leiden tot neurologische klachten. Bij de ziekte zijn immuuncellen en verschillende celtypes uit het CZS betrokken. Autofagie is een recycling proces in de cel waarbij beschadigde eiwitten of lichaamsvreemde componenten op zo’n manier worden afgebroken dat de bouwstenen kunnen worden hergebruikt voor het maken van nieuwe eiwitten. Dit proces is essentieel om de kwaliteit en balans in een cel te behouden. Ontregeling van het autofagie proces kan leiden tot ophoping van eiwit-aggregaten die schadelijk zijn voor cellen en verergerde reacties van het immuunsysteem tot gevolg hebben. In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van primaire gliacellen van ratten, MS-muismodellen en humaan hersenweefsel afkomstig van mensen met of zonder MS. Hiermee was het doel om nieuwe inzichten te verkrijgen in het verband tussen autofagie en de typische pathologische kenmerken in de ontwikkeling en progressie van MS.

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?
Zoals al eerder genoemd: MS is een complexe ziekte. Daarom is het doen van fundamenteel onderzoek belangrijk en kan het  leiden naar bevindingen die mogelijk een verband kunnen leggen met de oorzaak van MS. De relatie tussen autofagie en MS is nog niet uitvoerig bestudeerd en kan nieuwe inzichten geven. En deze nieuwe inzichten kunnen nieuwe doelwitten opleveren voor therapeutische doeleinden.

Waar ben je vooral trots op?
Eigenlijk ben ik trots op al het onderzoek wat ik samen met het team heb mogen uitvoeren. Muisexperimenten en het gebruik van humaan weefsel is erg cruciaal geweest in het onderzoek, hier ben ik dan ook erg dankbaar voor! Het onderzoek laat zien dat autofagie betrokken is bij MS en de resultaten geven aan dat onderzoek naar dit proces de moeite waar is om verder te bestuderen. Dit is nog maar het begin en ik ben trots dat ik hieraan heb mogen werken.

Wat is je volgende carrière stap?
Ik ben sinds 1 september begonnen als projectmanager van het ligand binding assay lab van ICON in Assen. Het is een hele verandering, maar ik ben benieuwd naar wat dit nieuwe hoofdstuk mij gaat brengen.