Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Promotie Emma Gerrits

Wat is de titel van je proefschrift?
Deciphering cellular heterogeneity of the brain – Implications for neurodegenerative diseases
Het ontcijferen van de cellulaire heterogeniteit van de hersenen – Toepassingen voor neurodegeneratieve ziektes

Kun je in ongeveer 100 simpele woorden vertellen waar je onderzoek over gaat?
De hersenen zijn een complex orgaan dat bestaat uit een grote verscheidenheid aan celtypen met een ingewikkelde cellulaire organisatie, die nog lang niet volledig wordt begrepen. In de experimenten die beschreven zijn in mijn proefschrift hebben we de genexpressie profielen van alle verschillende soorten cellen in de hersenen bestudeerd. Hierbij hebben we de genexpressie profielen van cellen uit de hersenen van mensen met neurodegeneratieve ziektes vergeleken met cellen uit de hersenen van “gezonde” mensen. Hiervoor gebruiken we hersenmateriaal afkomstig van de Nederlandse Hersenbank (https://www.hersenbank.nl/hersendonatie/). We hebben ons voornamelijk gericht op multiple sclerose (MS), de ziekte van Alzheimer en fronto-temporale dementie bestudeerd. Het doel van deze onderzoeken was om uit te zoeken welke soorten cellen aangedaan zijn in elk van deze ziekten en om inzicht te krijgen in wat voor veranderingen er plaats vinden in de verschillende celtypes.

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?
De bevindingen, beschreven in mijn proefschrift, kunnen in de toekomst worden gebruikt om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. In MS weefsels hebben we een nieuw microglia subtype geïdentificeerd dat vermoedelijk betrokken is bij het maken van myeline. Stimulatie van dit microglia subtype zou mogelijk een gunstig effect hebben op herstel na myeline schade.

Waar ben je vooral trots op?
Dat ik binnen vier jaar mijn PhD heb afgerond, (bijna) alle papers gepubliceerd zijn, ik heel veel heb geleerd en er achter ben gekomen dat het doen van wetenschappelijk onderzoek heel goed bij mij past.

Wat is je volgende carrière stap?
Ik ga postdoctoraal onderzoek doen op het Karolinska Institutet in Zweden, waar ik mij verder zal gaan verdiepen in neurodegeneratieve ziektes.