Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Promotie Pauline van Schaik

Wat is de titel van je proefschrift?
Breaking Barriers: delivery of a novel therapeutic drug to promote remyelination in multiple sclerosis.

Kun je in ongeveer 100 simpele woorden vertellen waar je onderzoek over gaat?
GD1a is een stofje dat mogelijk kan dienen als medicijn om myelineherstel bij MS te verbeteren. De hersenen worden omgeven door de bloed-hersenbarrière, een hechte cellaag aan de binnenkant van onze bloedvaten, die het brein van het lichaam scheidt.  Tijdens mijn promotietraject heb ik onderzocht hoe we GD1a het beste over deze bloed-hersenbarrière naar de hersenen kunnen transporteren. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van kleine vetbolletjes (nanodeeltjes), waarin GD1a werd verpakt. Tevens onderzocht ik het mogelijke mechanisme waardoor GD1a myelineherstel kan bevorderen. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de bloed-hersenbarrière bij MS, waarbij ik mij richtte op één bepaald celtype, namelijk de endotheelcellen. Door endotheelcellen van mensen met MS en van mensen zonder MS in een kweekschaaltje bloot te stellen aan ontstekingsstoffen, ontdekten we dat de endotheelcellen van mensen met MS sterker reageren op deze stoffen dan de endoteelcellen van de mensen zonder MS.

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?
Er is nog te weinig medicatie die myelineherstel kan bevorderen bij MS. Daarnaast zijn hersenziekten, waaronder MS, moeilijk te behandelen doordat de hersenen worden omgeven door de bloed-hersenbarrière. Het is daarom van belang om methoden te ontwikkelen waarmee medicijnen over de bloed-hersenbarrière naar het brein kunnen worden vervoerd. Begrijpen hoe de bloed-hersenbarrière functioneert bij mensen met MS is daarvoor van essentieel belang.

Waar ben je vooral trots op?
Ik ben trots op de persoonlijke en professionele ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Een promotietraject is erg leerzaam en uitdagend, waarbij je een goed probleemoplossend vermogen ontwikkelt. Ik ben blij dat ik het werk van de afgelopen jaren heb weten samen te brengen in een mooi proefschrift. Daarnaast ben ik dankbaar dat ik dit werk op een leuke afdeling met fijne collega’s heb mogen uitvoeren.

Wat is je volgende carrière stap?
Momenteel werk ik bij een medische ethische toetsingscommissie. Voordat klinisch geneesmiddelenonderzoek mag worden uitgevoerd, moet eerst gekeken worden of de bescherming van de proefpersonen die hieraan meedoen genoeg gewaarborgd wordt. Als wetenschappelijk ambtelijk secretaris help ik bij het coördineren van de ethische toetsing van klinische studies.