Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Toekenning onderzoeksprojecten MSCNN door Stichting MS Research

Het MS Centrum Noord Nederland ontving voor de vakantieperiode een aantal cheques, waarmee we natuurlijk ontzettend blij zijn.

Twee persoonlijke beurzen voor Janssen Kotah en Mirjam Koster, waarbij het toegekende geld gebruikt zal worden als reisbeurs. Janssen gaat naar Berlijn om daar met een speciale techniek microglia te bestuderen. Mirjam gaat naar Amsterdam om de door haar gevonden resultaten te verifiëren met een nieuwe techniek die aanwezig is in Amsterdam. Beide jonge onderzoekers zijn Fund Girn en de Koning Boudewijnstichting dankbaar voor het mogelijk maken van deze reisbeurs.

Susanne Kooistra en Bart Eggen ontvingen een bedrag van €330.000. Geld dat is opgehaald met de May50K actie. Belangrijke vraag in dit onderzoek is: Hoe ontstaat schade bij MS? Het uiteindelijke doel is om nieuwe schade bij MS te voorkomen en ontstane schade te herstellen.

Daarnaast was er nog een toekenning van €330.000 voor onderzoek van Wia Baron, Bart Eggen en Elga de Vries van het MS Centrum Amsterdam. De beide MS centra gaan nauw samenwerken om een bloed-hersenbarrière model te ontwikkelen. Dit onderzoek is toegekend als meerjarig project in de subsidieronde alternatieven voor dierproeven.

Het extra geld (€150.000) wat het MSCNN ontving als aanvulling op de al lopende programmasubsidie met als centrale thema ‘myeline herstel’ is van groot belang voor de continuering van het myeline onderzoek en het herstel van myeline dichterbij te brengen.

Het MS Centrum Noord Nederland wil de deelnemers van de May50K en de donateurs van Stichting MS Research bedanken voor hun bijdrage.