Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Twee jonge onderzoekers van het MSCNN verrast met extra onderzoekssubsidie.

Kirstin Heutinck, adjunct-directeur van de Stichting MS Research, verscheen onverwacht in beeld tijdens een Zoom overleg en verraste Jody de Jong en Marion Wijering met een cheque.

De Stichting MS Research heeft in afstemming met de Belgische Koning Boudewijnstichting (KBS) en de stichters van Fund Girn gekeken of er mogelijkheden zijn om reeds ingediende en positief beoordeelde aanvragen die nog geen subsidie hebben ontvangen te financieren. In de subsidieronde voorjaar 2021, zijn de aanvragen van deze twee jonge onderzoekers van MS Centrum Noord Nederland positief beoordeeld door de wetenschappelijke raad. De aanvragen van Jody de Jong (Remt de structuur van het steunweefsel in MS laesies het myeline herstel?) en Marion Wijering (Wat is het patroon van genactiviteit in MS weefsel met beschadigd of hersteld myeline?) eindigden op een gedeelde tweede plek in de ranking voor de Monique Blom-de Wagt Grant 2021. Met bemiddeling van de KBS heeft Fund Girn ingestemd met het financieren van beide projecten.

Wil je meer weten over het onderzoek van Jody en Marion? Jody, Marion en hun collega Wendy schrijven regelmatig een blog voor de Grunn MoveS website.