Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Youtube link Medische Publieksacademie over MS

Dinsdag 19 november was in het UMCG de Medische Publieksacademie over MS. Deze avond werd drukbezocht en onderzoekers en neurologen van het MS Centrum Noord Nederland gaven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van MS.
Op Youtube is het mogelijk om de gehele lezing nog eens rustig thuis te bekijken.