Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Even voorstellen: Anniek Reinhardt, PhD student bij de afdeling Klinische Neuropsychologie.

Anniek Reinhardt is in januari 2023 begonnen met het doen van onderzoek op de afdeling Klinische Neuropsychologie (UMCG). Anniek is een geboren en getogen Groninger. Na een bachelor Psychologie aan de RUG, volgde Anniek de master Klinische Neuropsychologie. Na haar studie heeft ze met veel plezier een jaar als psycholoog in de ouderenzorg in de provincie Groningen gewerkt. Ondanks dat het klinisch werk goed beviel is het wetenschappelijk onderzoek haar ook blijven trekken. Met het voorbijkomen van de positie op het huidige onderzoek, waarbij praktijk en wetenschap bij elkaar komen, was voor Anniek de keuze gemaakt. Met name het feit dat er zo’n grote groep mensen met MS bij het onderzoek betrokken zal worden en diens persoonlijke ervaring een belangrijke rol zal spelen sprak haar aan.

In dit onderzoek, “de MS-CEBA studie”, worden de niet-lichamelijke, neuropsychologische, gevolgen van MS in kaart gebracht. De afkorting CEBA staat voor Cognitie (denkvermogen), Energie (vermoeidheid), Behaviour (gedrag) en Affect (stemming).  Anniek gaat de CEBA problemen bij mensen met MS m.b.v. testen en vragenlijsten in kaart brengen en hoopt zogenaamde profielen te vinden. Daarnaast zal er worden onderzocht welke problemen binnen deze profielen mensen met MS zelf als het meest belemmerend ervaren, oftewel de subjectieve last. Met behulp van deze profielen en subjectieve last kunnen mensen met MS met CEBA problemen in de praktijk sneller worden herkend, waarmee er richting kan worden gegeven aan de passende zorg (zoals eventueel neuropsychologische behandeling). Alles gericht op een verbeterde maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van mensen met MS.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden bij  ‘deelnemers gezocht‘ op deze website.