Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Maak kennis met onze nieuwe collega Janssen Kotah

Geboren en getogen in Manilla, gestudeerd in Amsterdam en Berlijn en van plan om te promoveren op 8 februari 2023 in Amsterdam.
Janssen zijn promotieonderzoek gaat over Early Life Stress, oftewel chronische stress tijdens het opgroeien. Janssen bestudeerde de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van de hersenen.

In Groningen, bij het MS Centrum Noord Nederland, is Janssen aangesteld als Postdoc. Zijn onderzoek, begeleid door Bart Eggen en Susanne Kooistra, is erop gericht om meer inzicht te verkrijgen in hoe de verschillende hersencellen betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van MS-laesies. Gebruik makend van de allernieuwste technieken gaat hij  individuele cellen in MS laesies analyseren en deze informatie koppelen aan de werkelijke ligging van deze cellen in het weefsel. Hierdoor is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in cel-cel interacties om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: Met welke andere cellen wordt er contact gemaakt? Zien we een verstoorde wisselwerking tussen de cellen in MS-laesies?  De gevonden antwoorden worden gevalideerd door gebruik te maken van de iPS-cellen uit onze MSiPS Biobank. Bloedcellen van mensen met of zonder MS kunnen we herprogrammeren tot zogenaamde iPS cellen (stamcellen). Deze iPS-cellen kunnen we vervolgens differentiëren tot de verschillende menselijke hersencellen: astrocyten, oligodendrocyten, microglia en zenuwcellen. En met al die verschillende celtypes kunnen we de cel-cel interacties in een kweekschaaltje nabootsen.
Dit uitdagende project heeft als doel om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van therapieën die effectief zijn bij (progressieve) MS.