Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Onderzoek naar het effect van veroudering op vermoeidheid, vermoeibaarheid en handfunctie in personen met MS

Personen met multiple sclerosis en controle proefpersonen gezocht

Bij het ouder worden geven mensen aan dat ze steeds vaker vermoeid zijn. Ook wordt het uitvoeren van fijne en nauwkeurige taken steeds moeilijker (bijvoorbeeld het bedienen van de mobiele telefoon). Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met MS.

Echter, mensen met MS hebben vaak al problemen met het uitvoeren van precieze taken en geven aan dat vermoeidheid één van de belangrijkste klachten is.

In dit onderzoek bestuderen wij of veroudering leidt tot extra klachten bij mensen met MS dan bij mensen zonder MS.

Bij dit onderzoek wordt u gevraagd om een handfunctietaak en een vermoeidheidstaak uit te voeren, en vragenlijsten in te vullen. De uitvoering van deze taken duurt ongeveer 1 uur. Deze taken moet u drie keer uit voeren. Daarvoor moet u drie keer in totaal naar het UMCG komen, gelijk verdeeld over een periode van 6 – 10 jaar.

Deelnemers die in het verleden hebben meegedaan aan soortgelijk onderzoek worden van harte uitgenodigd om nogmaals mee te doen!

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of wilt u meedoen neem dan contact op met:

Inge Zijdewind, c.a.t.zijdewind@umcg, 06-25647190

Merel Hartog, m.hartog@umcg.nl