Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Presentatie Inge Huitinga UMCG

Inge Huitinga is onderzoeker aan het Nederlands Herseninstituut en tevens directeur van de Nederlandse Hersenbank. Op 13 december 2018 bezocht zij het Universitair Medisch Centrum Groningen om iets te vertellen over de hersenbank, en om de laatste bevindingen van haar onderzoek in MS te presenteren.
De hersenbank verzamelt hersenweefsel van overleden personen; dit kunnen hersenen van personen met een neurologische of psychiatrische ziekte maar ook van mensen zonder hersenziekte. Dit weefsel wordt gebruikt voor onderzoek in Nederland en in het buitenland. Hoewel er verschillende manieren zijn om onderzoek te doen naar de hersenen (bijvoorbeeld MRI scans of dieronderzoek) is het van belang om te kijken naar hersenweefsel van mensen die aan een bepaalde ziekte hebben geleden. Zo kunnen veranderingen in het weefsel in kaart worden gebracht die alleen zichtbaar zijn onder de microscoop. De onderzoeksgroep van Inge Huitinga heeft onlangs aangetoond hoe de synapsen in de hersenen van mensen met MS kunnen worden aangetast (een synaps is de overgang tussen twee zenuwcellen). Het onderzoek naar hersenweefsel kan weer nieuwe informatie bieden voor andere vormen van hersenonderzoek.