Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Promotie Anneke Miedema

Wat is de titel van je proefschrift?
Mozaïek van glia cellen in MS.

Kun je in ongeveer 100 simpele woorden vertellen waar je onderzoek over gaat?
In mijn onderzoek hebben we gen activiteit in kaart gebracht van glia cellen uit hersenweefsel van MS-donoren. Cellen passen deze activiteit aan als reactie op de omgeving en zo hebben we in normale witte stof van MS-donoren gevonden dat cellen al een gestrest profiel laten zien, terwijl er (nog) geen laesies zijn. Het zijn juist deze vroege veranderingen die belangrijk zijn om te begrijpen hoe MS-laesies ontstaan.
Daarnaast vonden we microglia met twee verschillende profielen die met name aanwezig zijn in de buurt van MS-laesies. Profiel 1 is met name betrokken bij het opruimen van de myelineresten in het weefsel wat gunstig is voor myeline herstel. Microglia met profiel 2 vonden we in en nabij bloedvaten van MS-donoren en hun functie is nog onbekend.
Heel waardevol aan dit onderzoek is dat we naast de gen activiteit in bepaalde cellen, ook de locatie van de genen hebben bepaald in verschillende MS-laesie types. Hierdoor vonden we een opmerkelijk patroon van genexpressie rondom actieve laesies, waarin meer microglia cellen van profiel 1 zitten. Onze gegevens wijzen er op dat de rand van de laesie weleens een erg belangrijke regio zou kunnen zijn waarin bepaald wordt of een laesie zich zou kunnen herstellen. Met behulp van computer analyse hebben we voorspeld hoe de overgang tussen de laesie types is. We hebben gevonden dat er een route naar toegenomen ontstekingsreacties en littekenvorming is, terwijl er vanuit actieve laesies een route naar herstel bestaat.

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?
Deze studie geeft op dit moment nog geen directe toepassing voor mensen met MS. Maar omdat we nu weten welke veranderingen in gen activiteit er plaatsvinden als een MS-laesie zich herstelt en in welke staat bepaalde microgliacellen zich dan bevinden, kunnen we mogelijk in de toekomst een manier vinden om herstel van myeline te stimuleren.

Waar ben je vooral trots op?
Ik ben trots op de onderzoeksresultaten, de fijne samenwerking met mede-onderzoekers, maar nog veel trotser op de persoonlijke groei en ontwikkeling die ik heb doorgemaakt in de afgelopen 5 jaar.

Wat is je volgende carrière stap?
Op dit moment ben ik als analist werkzaam bij de afdeling pathologie in het UMCG, om ook op deze afdeling methodes op te zetten om naar regionale verschillen in genexpressie te kijken binnen het weefsel.