Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

4. Het identificeren van de bijdrage van infectieuze ziekteverwekkers en darmmicrobiota aan MS progressie en remyelinisatie.


Er zijn aanwijzingen dat infectieuze ziekteverwekkers (bijv. virussen, bacteriën) aan het ontstaan en beloop van MS kunnen bijdragen. Veel van die aanwijzingen zijn echter zeer indirect, en de onderliggende mechanismen zijn heel slecht begrepen. Zo verhoogt het doormaken van de ziekte van Pfeiffer door het Epstein-Barr virus het risico op MS in de verdere levensloop. En diverse verschillende infecties zijn geassocieerd met de plotselinge verergering in het verloop van MS.

Projecten

Heeft de maagbacterie Helicobacter pylori iets te maken met MS?

ONDERZOEKERS: Esteban Palacios Contreras, Wia Baron

PROJECT: Helicobacter pylori (Hp) is een bacterie die bij mensen in het slijmvlies van de maagwand kan nsetelen en een maagzweer kan veroorzaken. In voorgaande studies is gezien dat er een samenhang is tussen een Hp infectie en neurodegeneratieve en demyeliniserende ziektes, en mogelijk ook MS. De blaasjes zich blaasjes vormen op de buitenste membraan van deze bacterie. Wanneer deze blaasjes loskomen kunnen ze zich verplaatsen naar de hersenen, waar ze astrocyten prikkelen en neuronale schade veroorzaken.

In dit project willen we deze bevindingen nader onderzoeken. Resulteert het prikkelen van astrocyten in het verlies van myeline? Veroorzaken deze blaasjes naast geprikkelde astrocyten ook directe schade aan myeline ? En voorkomen deze blaasjes het herstel van myeline verlies? Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden maken we gebruik van hersenweefselplakjes. Gebruikmakend van onze MSiPS Biobank kunnen we astrocyten kweken vanuit cellen van donoren met en zonder MS. Na blootstelling in kweek met Hp blaasjes gaan we de MS astrocyten nader bestuderen. Tevens bekijken we wat het effect is van deze behandelde MS astrocyten op de myeline producerende cellen, de oligodendrocyten. Ook bieden de cellen uit de MSiPS Biobank de mogelijkheid om de bloed-hersen barrière na te bootsen. Hiermee kunnen we meer inzicht krijgen in  hoe de Hp blaasjes de hersenen kunnen binnendringen.

Deze studie geeft meer inzicht in de cellulaire en moleculaire processen die een rol spelen bij een Hp infectie en de daaropvolgende MS pathologie.