Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

2. Het oprichten van een MS-patienten afgeleide iPS biobank om MS-laesiesmodellen in een kweekschaal te ontwikkelen.


 De effectiviteit van momenteel beschikbare medicatie voor met name progressieve MS is beperkt. Dit wordt deels veroorzaakt door de nog onbekende onderliggende mechanismen die het ontstaan van de MS laesie(s) en ziekte progressie veroorzaakt. Het bestuderen van het ziekteproces in cellen van mensen met MS zal inzicht verschaffen in cel-intrinsieke processen die bijdragen aan de ziekte. Met behulp van de recent ontwikkelde geïnduceerde Pluripotente Stamcel (iPS) technologie, kunnen we cellen vanuit bloed programmeren tot iPS-cellen. Deze iPS cellen kunnen vervolgens weer gedifferentieerd tot cellen van het centrale zenuwstelsel en worden gekweekt in een MS-specifieke micro-omgeving om zo te worden gebruikt voor het modelleren van MS in een kweekschaal. Deze grensverleggende methode is zeer geschikt om ziektemechanismen te onderzoeken en om screening van nieuwe therapeutische strategieën te vergemakkelijken. In dit project, gefinancierd door Stichting MS Research en mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij, willen we een door MS-patiënten verkregen iPS-biobank (MSiPS biobank) realiseren die bestaat uit een unieke verzameling goed gekarakteriseerde iPS-cellijnen van mensen met MS en relevante controles. Dit zal resulteren in een wezenlijke versnelling van de voortgang bij het ontwikkelen van nieuwe therapeutische middelen voor (progressieve) MS.

De MSiPS cellijnen in deze biobank kunnen door onderzoeksgroepen over de hele wereld worden aangevraagd. Wij hopen dat met deze faciliteit het onderzoek naar MS in een stroomversnelling komt.