Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

6.  Onderzoek naar de genetische en erfelijke aspecten van MS en remyelinisatie


tekst

 

Projecten

De rol van de individuele Genetische code op het MS-ziekteverloop

ONDERZOEKERS – Inge R. Holtman, Bart Eggen, Erik Boddeke, Inge Huitinga

PROJECT: Multiple sclerosis (MS) is erg divers in de manier waarop het zich manifesteert en verloopt. Twee mensen met MS met vergelijkbare beginstadia, kunnen een zeer verschillend ziekteverloop hebben, terwijl twee andere mensen met MS met verschillende beginstadia een vergelijkbaar ziekteverloop kunnen doormaken. Op dit moment begrijpen we deze diversiteit nog niet goed, waardoor het moeilijk is om te voorspellen hoe het ziekteproces voor een specifieke patiënt zal gaan verlopen. Momenteel zijn er zo’n tweehonderd locaties geïdentificeerd in het genoom die de kans op het krijgen van MS beïnvloeden. Het is echter grotendeels onbekend hoe deze genetische locaties invloed uitoefenen op de gevoeligheid voor MS en het verloop van MS. Om beter te leren begrijpen wat de individuele genetische code doet met de hersenen, hebben we een onderzoeksplan geschreven voor ‘the Netherlands Neurogenomics Database’ in samenwerking met de Nederlandse Hersenbank (NHB). In dit project combineren we klinische parameters, neuropathologische informatie en genetische achtergrond van een groot aantal donoren met verschillende hersenziektes, waaronder MS. Met behulp van deze database onderzoeken wij de moleculaire en genetische mechanismen die ten grondslag liggen aan MS, zodat we leren begrijpen waar de diversiteit in het ziekteverloop vandaan komt en dat hopelijk beter leren voorspellen. Donoren aan de NHB zijn enorm belangrijk, en helpen ons om dit onderzoek te doen. Zij zijn de echte helden van dit en vele andere projecten!

De erfelijke aanleg in MS verklaard: Op zoek naar de belangrijke genen voor MS in de cellen die ertoe doen.

ONDERZOEKERS – Aaron Daniel Ramirez-Sanches, Iris Jonkers, Karim Kreft, Jan Meilof

PROJECT: MS wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door ons erfelijk/genetisch materiaal (DNA). Meerdere regio’s in het DNA zijn betrokken bij het ontstaan van MS. Hoe deze regio’s dit doen en welke echt belangrijk zijn is vooralsnog onduidelijk. Daarom gaan we kijken naar de bouwstenen in deze regio’s en onderzoeken we wat voor problemen deze afwijkende bouwstenen veroorzaken in de cellen en organen die belangrijk zijn in MS: Het afweersysteem (immuunsysteem) en de cellen van de hersenen en het ruggenmerg. Dit doen we met een nieuwe methode, SuRE-SNP. SuRE-SNP kan in verschillende celtypen, dus ook in immuun- en hersencellen, bepalen welke specifieke bouwstenen in het DNA belangrijk zijn. Dit legt de mechanismen bloot die aangetast worden door deze bouwstenen en zodoende kunnen we veel preciezer bepalen wat de gevolgen daarvan zijn en hoe dit bijdraagt aan het ontstaan van MS. In al aanwezige erfelijke gegevens van een grote groep mensen gaan we alle genen die zijn betrokken bij MS-ziekteprocessen identificeren en testen op hun rol in het functioneren van belangrijke cellen. Zo kunnen we met ongekende precisie de gevolgen van de genetische bouwstenen die belangrijk zijn voor MS in kaart brengen en nieuwe manieren opsporen om MS te behandelen.

Financiële bijdrage van Stichting MS Research (19-1060)