Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Projecten

De rol van de individuele Genetische code op het MS-ziekteverloop

ONDERZOEKERS – Inge R. Holtman, Bart Eggen, Erik Boddeke, Inge Huitinga

PROJECT: Multiple sclerosis (MS) is erg divers in de manier waarop het zich manifesteert en verloopt. Twee mensen met MS met vergelijkbare beginstadia, kunnen een zeer verschillend ziekteverloop hebben, terwijl twee andere mensen met MS met verschillende beginstadia een vergelijkbaar ziekteverloop kunnen doormaken. Op dit moment begrijpen we deze diversiteit nog niet goed, waardoor het moeilijk is om te voorspellen hoe het ziekteproces voor een specifieke patiënt zal gaan verlopen. Momenteel zijn er zo’n tweehonderd locaties geïdentificeerd in het genoom die de kans op het krijgen van MS beïnvloeden. Het is echter grotendeels onbekend hoe deze genetische locaties invloed uitoefenen op de gevoeligheid voor MS en het verloop van MS. Om beter te leren begrijpen wat de individuele genetische code doet met de hersenen, hebben we een onderzoeksplan geschreven voor ‘the Netherlands Neurogenomics Database’ in samenwerking met de Nederlandse Hersenbank (NHB, www.hersenbank.nl). In dit project combineren we klinische parameters, neuropathologische informatie en genetische achtergrond van een groot aantal donoren met verschillende hersenziektes, waaronder MS. Met behulp van deze database onderzoeken wij de moleculaire en genetische mechanismen die ten grondslag liggen aan MS, zodat we leren begrijpen waar de diversiteit in het ziekteverloop vandaan komt en dat hopelijk beter leren voorspellen. Donoren aan de NHB zijn enorm belangrijk, en helpen ons om dit onderzoek te doen. Zij zijn de echte helden van dit en vele andere projecten!

Terug naar boven