Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

Terug naar overzicht

Veertig jaar MS onderzoek in de media.

De actie ‘Veerkrachtig’ van de Stichting MS Research is nog in volle gang. Er verschenen mooie artikelen over het MS onderzoek in de Streekkrant (Tim Lambeck ) en Leeuwarder Courant (Goos Bies).