Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

3. Het ontwikkelen van nieuwe neuroimaging-protocollen die de ontsteking, demyelinisatie, remyelinisatie en reparatie kunnen volgen.


Het ultieme doel van het klinisch onderzoek in het MSCNN is het verbeteren van de behandelmogelijkheden voor mensen met progressieve MS. Om dat te bereiken moeten we in staat zijn de myelinelaag (isolatielaag) rond zenuwen en de functie van de zenuw te herstellen. Ons klinisch onderzoek, onderzoek met patienten, bouwt voort op wat we geleerd hebben in ons fundamentele onderzoek. Een goed voorbeeld is de nieuwe myeline–PET scan die is ontwikkeld met behulp van modellen en nu geschikt wordt gemaakt en getest wordt in mensen met MS. Met deze PET-scan kunnen we straks veel beter meten of nieuwe medicijnen daadwerkelijk zorgen voor myeline herstel.

Projecten

Het afbeelden van myeline met behulp van een PET-scan.

ONDERZOEKERS – Kars van der Weijden, Erik de Vries en Jan Meilof

PROJECT: Myeline is de isolatielaag rond de zenuwen in hersenen en ruggenmerg. Bij MS raakt de myeline laag beschadigd, waardoor kortsluiting tussen zenuwbanen kan ontstaan. Er is nu geen onderzoeksmethode om myeline in de hersenen en ruggenmerg te meten.

Om myeline betrouwbaar te kunnen meten, hebben we een PET scan ontwikkeld die gebruik maakt van de stof MeDAS. Deze MeDAS-PET scan is reeds getest in experimentele modellen, maar moet nog geschikt gemaakt worden voor gebruik in mensen. In dit onderzoek gaan we de MEDAS-PET scan testen op bruikbaarheid in mensen met progressieve MS, waarbij de hersenen én het ruggenmerg gescand worden. Bij progressieve MS zitten de laesies met de myeline schade namelijk vaak in het ruggenmerg. Bij een deel van de mensen wordt de scan na een jaar herhaald om te kijken naar myeline veranderingen in de tijd.

Met behulp van dit innovatieve onderzoek kunnen we de myeline laag volgen in de tijd en is er een zeer efficiënte methode om de werking van nieuwe medicijnen te testen op het herstel van myeline. Dit kan leiden tot betere medicijnen voor mensen met MS.

Financiële bijdrage van NWO (ZonMW) en Stichting MS Research