Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

4. Identificeren van betrouwbare biomarkers voor ziekteprogressie bij MS met een focus op microRNA’s.


Een biomarker is een samenvoeging van biologische marker en ze kunnen net als een MRI-scan dienen als indicatoren van de medische toestand van een patiënt omdat ze specifiek en reproduceerbaar gemeten kunnen worden. Wij zoeken naar biomarkers in het bloed van mensen met MS en onderzoeken of we met deze biomarkers de overgang tussen de verschillende fasen van MS inzichtelijk kunnen maken. Vooral de overgang van relapsing remitting MS (RR-MS) naar secundair progressieve MS (SP-MS) is moeilijk waar te nemen en daardoor is het ook moeilijk te concluderen of een behandeling de overgang naar SP-MS vertraagd Het vinden van specifieke biomarker patronen in MS kan een aanknopingspunt zijn voor het verdere onderzoek naar het vertragen van de progressie van MS.

Projecten

microRNAs in bloed als test voor de diagnose secundair progressieve MS

ONDERZOEKERS – Sebo Withoff en Jan Meilof

PROJECT: De overgang van relapsing remitting MS (RR-MS) naar secundair progressieve MS (SP-MS) is op dit moment alleen achteraf vast te stellen doordat er minstens een jaar sprake is van achteruitgang zonder relapsen. Daardoor is het onduidelijk of behandeling van RR-MS ook de overgang naar SP-MS vertraagt. Hierdoor zou het zelfs zo kunnen zijn dat patienten ten onrechte  een potentieel gevaarlijke behandeling blijven gebruiken, terwijl die in SP-MS niet meer werkt.

Op dit moment voeren we herhaaldelijke bloedafnames uit bij een groep mensen met MS, waarna we het bloed onderzoeken op de aanwezigheid van biomarkers, en meer specifiek: microRNAs. Micro-RNAs zijn moleculen die betrokken zijn bij het aan- en uitzetten van genen en we proberen specifieke micro-RNA patronen te vinden voor RR-MS en SP-MS. Deze karakteristieke microRNA patronen worden vergeleken met de gegevens over het MS ziekteverloop. Dit maakt het in de toekomst mogelijk om met behulp van een bloedtest de overgang naar SP-MS te bepalen en te onderzoeken welke medicijnen die overgang kunnen uitstellen/vertragen. Ook zou een dergelijke test patiënten en dokters kunnen helpen bij het kiezen van de juiste therapie.

Financiële bijdrage van Stichting MS Research en Biogen