Multiple Sclerose Centrum
Noord Nederland

5. Ontwikkelen van therapeutische interventies om vermoeidheid en sociale cognitie bij MS te verbeteren.


Mensen met MS hebben vaak vermoeidheidsklachten. Ook treden er problemen op met het geheugen en denken (cognitie). Daarom wordt in het MSCNN gericht onderzoek gedaan naar de mechanismen achter vermoeidheid, vermoeibaarheid en cognitieve functies bij mensen met MS. Hierbij zoeken we naar mogelijke aangrijpingspunten voor therapie.
Behalve klachten over het geheugen blijken ook andere cognitieve functies verminderd te kunnen zijn, waaronder het herkennen van emoties bij anderen. In het MSCNN werken onderzoekers ook aan het ontwikkelen en testen van een behandeling die deze zogenaamde sociale cognitie kan verbeteren en zo de patiënt beter kan laten functioneren in zijn eigen netwerk.

Projecten

Het versterken van maatschappelijke participatie bij MS.

ONDERZOEKERS – Anniek Reinhardt, Sandra Rakers, Marieke Timmerman, Martijn Beenakker, Jan Meilof, Joke Spikman

PROJECT:
“Aandacht voor de niet-lichamelijke gevolgen van MS is belangrijk om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren”

Een belangrijk deel van de mensen met MS krijgt in de loop van de ziekte te maken met één of meerdere niet-lichamelijke, neuropsychologische problemen. Denk hierbij aan cognitieve klachten, mentale vermoeidheid, sociale gedragsveranderingen, angst en somberheid of depressie. Deze problemen kunnen in die volgorde worden onderverdeeld in het Cognitive, Energetic, Behavioural en Affective domein, samen ook wel de ‘CEBA-domeinen’ genoemd. Deze, meer onzichtbare  gevolgen van MS, kunnen een grote belemmering vormen in het dagelijks leven en een obstakel zijn voor deelname aan de maatschappij.

Met dit onderzoek, de MS-CEBA studie, ligt de focus op de neuropsychologische problemen. Het op tijd signaleren van de specifieke neuropsychologische  belemmeringen heeft tot gevolg dat er tijdig kan worden gestart met een passende neuropsychologische behandeling.  Hierdoor behouden mensen met MS de mogelijkheid tot maatschappelijke participatie.

Interesse voor delname? Bij deelnemers gezocht vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Financiële bijdrage van Stichting MS Research
Project 21-1138

Vermoeidheid en vermoeibaarheid bij personen met multiple sclerose.

ONDERZOEKERS – Roeland Prak en Inge Zijdewind

PROJECT: Vermoeidheid is een symptoom dat vaak optreedt bij mensen met MS. Vermoeidheid beïnvloedt nadelig de kwaliteit van leven, het hebben van betaald werk, sociale interactie en gezondheid en welbevinden van mensen. Waardoor vermoeidheid zo prominent aanwezig is bij mensen met MS is onduidelijk. Ook is het onduidelijk of gevoelens van vermoeidheid gerelateerd zijn aan een verhoogde vermoeibaarheid. Een verhoogde vermoeibaarheid wordt meestal gedefinieerd als een snellere afname van prestatie tijdens een specifieke taak. Deze taak kan bijvoorbeeld een motorische krachttaak zijn of een cognitieve taak. Wij bestuderen en proberen onderliggende processen van vermoeidheid en relaties tussen vermoeidheid en vermoeibaarheid te beschrijven en te begrijpen. Een beter begrip kan leiden tot betere behandeling van vermoeidheid.

Financiële bijdrage  MD/PhD fellowship en Biogen

Een prikkelende uitdaging: Kunnen zwakke elektrische potentialen de loopfunctie van personen met MS verbeteren?

ONDERZOEKERS – Leda Maffei, Nikki Dreijer en Inge Zijdewind

PROJECT: Loopproblemen en vermoeidheid komen vaak voor bij mensen met MS. Hierdoor neemt de mobiliteit af en wordt men minder actief. Afgenomen fysieke activiteit heeft een negatief effect op de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven. Trainingsprogramma’s kunnen een positief effect hebben op deze klachten, maar vermoeidheid maakt het vaak moeilijk om deze vol te houden. In dit project gebruiken we transcutane elektrische stimulatie van de zenuw (TENS) om het loopvermogen te trainen. TENS is een veilige en pijnloze vorm van stimulatie die de persoon zelf thuis kan toepassen.  We onderzoeken of TENS (met of zonder gelijktijdige krachttraining) de loopfunctie en vermoeidheidsklachten verbetert bij mensen met MS. De interventie bestaat uit een 4 weken durende training/stimulatieprotocol waarbij deelnemers drie keer per week gedurende 10 minuten thuis trainen.

Financiële bijdrage van Stichting MS Research
Project 22-1156